Conditions générales de ventes

De algemene voorwaarden van de verkoop

De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder kunt u precies weet wat uw rechtspositie elke keer dat je onze site te bezoeken en te kopen van Le Forestier.

Door de toegang tot delen van de site Le Forestier, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn en om de hierna vermelde contractuele voorwaarden te respecteren.

Items op de website aangeboden Le Forestier

Alle artikelen worden aangeboden door Le Forestier worden beschreven te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig ter consultatie dag. Alle prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en zijn exclusief BTW voor de groothandel.

Le Forestier is niet aansprakelijk voor fouten in deze aanbiedingen worden gehouden. De op de site producten worden aangeboden op basis van beschikbaarheid. Le Forestier spant zich in om ervoor te zorgen dat de door u bestelde artikelen zijn beschikbaar. Echter, soms een item wordt verkocht. Je zal zo spoedig mogelijk geïnformeerd en zal uw bestelling te annuleren indien u dat wenst.
Le Forestier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van een artikel worden gesteld.

Contract met Le Forestier

Een geldig contract is tussen u en wanneer Le Forestier Le Forestier de bevestiging van uw bestelling op zijn website ontvangt.

Le Forestier kan echter beslissen de geldigheid van het contract aan andere voorwaarden in het geval ondergeschikt, bijvoorbeeld, orde in grote hoeveelheden of verwachte betalingsvoorwaarden, bestelling gedaan door minderjarigen, aankoop of onvolledige of onjuiste bestellingen niet-betaling van vorige bestellingen.

In overeenstemming met de Belgische wet op de handelspraktijken de last van het risico van beschadiging of verlies berust bij de verkoper. We moeten binnen een aanvaardbare termijn (3 weken) te krijgen na ontvangst van de bevestiging van verzending via e-mail. Le Forestier kan uw aanvraag te weigeren als het niet binnen deze termijn is ontvangen. U kunt uw e-mail van niet-ontvangst sturen naar het volgende adres: leforestier@skynet.be

De terugkeer van het artikel (ongeopend) moet plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de kennisgeving (blz. Ex. 3 dagen).

De gemaakte verzendkosten om het item (s) (en) terug te zijn voor uw rekening. Als het ontvangen niet overeenkomt met het artikel artikel besteld of beschadigd is, dan kunt u naar ons terugsturen. We zullen terugbetalen uw bestelling en verzendkosten zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.

Le Forestier heeft het recht om te weigeren of geretourneerde artikelen niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking van de producten is geopend of wanneer de producten zijn beschadigd door de klant.

Levering

Het item zal worden geleverd aan het adres dat u bij uw bestelling aangegeven.
De verwachte levertijd wordt vermeld op de pagina van het product.
Le Forestier spant zich in om ervoor te zorgen dat u uw item ontvangt binnen de op haar website vermelde tijd. Merk echter op dat deze levertijden alleen genoemd voor slechts en Le Forestier is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen informatiedoeleinden.

Betaling

Rekeningen (aan groothandelaars) zijn contant betaalbaar binnen veertien dagen na hun uitgifte, het operationele hoofdkwartier van Le Forestier, zonder korting. Aan het eind van deze periode wordt de klant condiséré mislukte zonder voorafgaande kennisgeving. Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag, alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en de consument uitdrukkelijk erkent onderworpen aan een conventionele buitengerechtelijke schadevergoeding op 15% van het uitstaande saldo vast met een minimum van 25 Euro en een conventionele rentevoet van 12% per jaar.

Klanten uitdrukkelijk toestemming Le Forestier prioriteit om betalingen toe te wijzen aan de oudste openstaande troeven.

Voor de eerste factuur minder dan 150 €, zal een bedrag van € 12,50 (te betalen aniticipativement) in rekening gebracht. (Tenzij anders overeengekomen)

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Le Forestier garandeert niet dat er een onderbreking niet zal lijden of zal worden foutloos. Het bos is niet de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van haar site of de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die op leforestier.eu informatie te rechtvaardigen.

De site wordt gepresenteerd door Le Forestier "as is". De Forestier enige verplichting of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk niet gegeven of impliciet, met betrekking tot de goede werking van de site en de informatie, inhoud, artikelen of producten worden gepresenteerd.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, de Forester wijst alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Le Forestier niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van haar website, inclusief maar niet beperkt tot, directe en indirecte schade.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Belgisch recht is van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd.

Beleid over de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Le Forestier respecteert en beschermt uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en alle persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden behandeld met de grootste zorg en vertrouwelijkheid.

Wij verzamelen persoonlijke informatie om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Deze informatie zal ook gebruikt worden om gepersonaliseerde diensten die uw smaak en voorkeuren zal weerspiegelen bieden.

Le Forestier respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 de uitvoering van de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat toestemming persoon moet worden verkregen voordat ze persoonlijke gegevens over hem kan verzamelen; dat de persoonsgegevens relevant, passend en accuraat zijn; en ten slotte moet worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. De persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verzameld moet het recht op toegang en correcte gegevens op hen betrekking hebben. Ten slotte is de wet vereist dat de verklaring van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Welke informatie is vereist? Wat zijn ze voor?

Wanneer u een item te kopen, vragen wij u de volgende informatie:

"Uw e-mailadres

"Uw volledige naam

"Uw telefoonnummer
"Uw verzend- en factuuradres

"Uw credit card nummer en de vervaldatum.

U kunt uw gegevens aanpassen rechtstreeks via de site (bij yourorder) of door het sturen van een email naar support@leforestier.eu~~V.

Door het gebruik van de website Le Forestier, dat u instemt met het beleid van het respect voor de privacy van Le Forestier en gaat ermee akkoord dat Le Forestier verzamelt en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de daarin vermelde bepalingen.